Zdzisław Budzyński, współpr. Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga, Łukasz Walcze – Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783 (tom 13, części A, B, C)

118,00 

Warszawa 2018

Kup książkę!

Kategoria:

W latach 1779-1783 wojskowi kartografowie austriaccy pod kierunkiem ppłk. Friedricha von Miega sporządzili dokładną mapę tzw. Królestwa Galicji i Lodomerii, czyli ziem polskich zagarniętych przez Austrię w wyniku I rozbioru Rzeczypospolitej. Arkuszom mapy towarzyszą opisy kartowanego terenu obejmujące charakterystykę lasów i roślinności, ukształtowania terenu, rzek i wód oraz ważniejszych budowli o znaczeniu militarnym (zamki, dwory, kościoły i klasztory).

Tom 13. składa się z trzech części. Pierwszy wolumin zawiera obszerne opisy wojskowe w języku niemieckim i we współczesnym polskim tłumaczeniu, opatrzone aparatem krytycznym oraz indeksami do tekstu źródłowego i do samej mapy. Drugi wolumin zawiera 29 arkuszy mapy (w tym 1 kopię), wraz z odpowiadającymi im opisami wojskowymi kraju. Materiał ten obejmuje zachodnią część Wyżyny Podolskiej, sięgającą na północy podstawy pasma Gołogór i Woroniaków, na zachodzie skraj nizinnego Opola, a w narożu południowo-zachodnim wychodzi na skraj Przedgórza Karpackiego, zawarty między doliną Bystrzycy i Worony oraz całej zlewni potoku Tłumacz. Pod względem geograficzno-historycznym ów teren do I rozbioru pozostawał w granicach państwa polskiego,  stanowiąc w większości północno-wschodnią część ziemi halickiej i wschodni skrawek ziemi lwowskiej województwa ruskiego (Rusi Czerwonej) oraz zachodni fragment województwa podolskiego. Pod rozbiorami obszar ten wchodził w skład cyrkułu brzeżańskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego i zaleszczyckiego, w okresie międzywojennym w większości pozostawał w województwie tarnopolskim, w części stanisławowskim, które obecnie zastąpiły dwa obwody, z siedzibami w Tarnopolu i Iwano-Frankowsku. Trzeci wolumin zawiera tłumaczenie na język ukraiński opisów wojskowych do map.

  • część A: wstępna – opisowa, ilustrowana, w języku polskim i niemieckim, format książki A4, ss. 272
  • część B: 29 map w pudełku (luźne arkusze, pełnokolorowe reprodukcje w formacie oryginalnym)
  • część C: tłumaczenie na język ukraiński opisów wojskowych do map

Polecamy również pozostałe tomy serii dostępne na stronie

https://vistulana.pl/kategoria-produktu/serie-produktow/galicja-na-jozefinskiej-mapie/

Kup książkę!

Rodzaj

Papierowa

Zakres ceny

ponad 100 zł

Epoka historyczna

Nowożytność

Wydawnictwo

Societas Vistulana

Typ okładki

Twarda