Wojciech Turek (oprac.) – W cieniu obozu Stutthof: martyrologia więźniów w gdańskim obozie Neufahrwasser (1939–1940) i Aussenstelle Westerplatte (1939–1941). Wybór relacji i wspomnień

24,00 

Wydawca: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku,
Wstęp i oprac.: Wojciech Turek
Miejsce i data wydania: Gdańsk 2020,
Ilość stron: 112,
ISBN: 978-83-65957-24-5

Kup książkę!

Kategoria:

Książka przybliża szczegóły funkcjonowania systemu obozowego oraz martyrologię tysięcy Polaków objętych niemieckimi represjami w ramach obozów utworzonych na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Zawiera liczne wspomnienia, zebrane w jednym miejscu i niejednokrotnie publikowane po raz pierwszy, a także wybór relacji osób więzionych na początku wojny na terenie Gdańska.

W całości przytoczono reportaż Françoisa Mareta, opisujący wizytę na Westerplatte. Szczególny nacisk położono na wybór relacji, które odnoszą się nie tylko do więźniów obozu w Nowym Porcie (Neufahrwasser), lecz przede wszystkim do osób pracujących przy porządkowaniu i oczyszczaniu terenów dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej, w ramach podobozu Aussenstelle Westerplatte. Wspomnienia te pozwalają zapoznać się także z metodami oraz warunkami życia, które zgotowali Polakom ich niemieccy oprawcy.

Kup książkę!

Rodzaj

Papierowa

Zakres ceny

20-30 zł

Wydawnictwo

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Epoka historyczna

II wojna światowa