Wojciech Drelicharz – Unifying the Kingdom of Poland in Mediaeval Historiographic Thought

45,00 

Kraków 2019

Kup książkę!

Kategoria:

“Unifying the Kingdom of Poland in Mediaeval Historiographic Thought” autorstwa Wojciecha Drelicharza to publikacja wydana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w latach 2016–2019 finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prezentowana książka „Unifying the Kingdom of Poland in Mediaeval Historiographic Thought” Wojciecha Drelicharza to anglojęzyczny przekład wydania polskojęzycznego („Idea zjednoczenia królestwa w średniowiecznym dziejopisarstwie polskim”), które przed kilku laty ukazało się nakładem naszego wydawnictwa, a którego nakład jest już niestety wyczerpany. Na szczęście tekst powraca teraz w nowej odsłonie. Publikacja  poświęcona jest genezie, kształtowaniu się i funkcjonowaniu idei odrodzenia i zjednoczenia Królestwa Polskiego w dziejopisarstwie średniowiecznym od czasów monarchii pierwszych Piastów aż do początku XVI w. Autor analizuje podania o koronacjach królewskich, tytulaturę władców polskich oraz wiadomości o charakterze państwa jako regnum i jego zakresie terytorialnym w zabytkach historiograficznych: kronikach, żywotach świętych, rocznikach. Funkcjonowanie treści ideowych zawartych w tekstach pisanych zostało ukazane w szerokim kontekście źródeł stanowiących przedmiot zainteresowania innych dyscyplin historycznych – pieczęci, monet, herbów, nagrobków książęcych i tekstów liturgicznych. Szczególnie wiele uwagi poświęcono relacjom między ideą zjednoczenia królestwa a dziejami kultu św. Wojciecha i św. Stanisława. Spojrzenie na omawiane wątki z perspektywy źródłoznawczej oraz ukazanie ich społecznego obiegu pozwoliło Autorowi na sformułowanie wielu ciekawych i szczegółowych ustaleń, ukazujących bogate tło ideowe towarzyszące pojęciom i zabiegom politycznym zmierzającym do odrodzenia, zjednoczenia i poszerzenia granic regnum Poloniae.

Książka z pewnością okaże się cenną pozycją dla mediewistów polskich i zagranicznych.

Kup książkę!

Rodzaj

Papierowa

Zakres ceny

40-50 zł

Epoka historyczna

Średniowiecze

Wydawnictwo

Societas Vistulana

Typ okładki

Twarda