Stephen R.C. Hicks – Nietzsche i naziści. Moje spojrzenie

50,00 

Wydawca: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku,
Tłumaczenie: Izabela Kłodzińska
Miejsce i data wydania: Gdańsk 2019,
Ilość stron: 128,
ISBN: 978-83-65975-15-3.

Kup książkę!

Książka, która po raz pierwszy ukazała się w 2010 r. w Stanach Zjednoczonych, za sprawą Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku doczekała się drugiego wydania polskiego, opatrzonego dwoma wstępami merytorycznymi. Nie jest to ani opracowanie typowo filozoficzne, ani rozprawa historyczna. Publikację można zaliczyć do prac z obszaru historii idei; ukazano w niej, w jaki sposób kształtowały się idee, które wywarły znamienny wpływ na poglądy i postępowanie zarówno jednostek, jak i całych społeczeństw.

Praca amerykańskiego naukowca, wzbogacona o indeks osobowy i geograficzny, poza zagadnieniami związanymi z bezpośrednim wpływem światopoglądu Friedricha Nietzschego na ideologię narodowo-socjalistyczną, porusza kwestie dotyczące historiozofii czy zależności zachodzących między filozofią a historią.

Kup książkę!

Rodzaj

Papierowa

Zakres ceny

40-50 zł

Wydawnictwo

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Epoka historyczna

II wojna światowa