Praca zbiorowa – Wrocławski Rocznik Historii Mówionej. Tom 9

22,00 

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej to jedyne w Polsce czasopisma naukowe w pełni poświęconego metodzie oral history. WRHM znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MNiSW z liczbą 20 pkt. WRHM jest indeksowany w Polskiej Bazie Cytowań POL-index, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, The Central and Eastern European Online Library, Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych, a ponadto w prestiżowej European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS). W najnowszym numerze wydawanego przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” czasopisma naukowego można znaleźć siedem artykułów w języku polskim i angielskim, trzy opracowania relacji i taką samą liczbę recenzji oraz sprawozdań z wydarzeń naukowych wokół historii mówionej.

Kup książkę!

Rodzaj

Papierowa

Zakres ceny

20-30 zł

Epoka historyczna

Literatura przekrojowa

Wydawnictwo

Ośrodek Pamięć i Przyszłość