Praca zbiorowa – Wieś na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 r.

45,00 

Kategoria:

Publikacja pt. „Wieś na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 r. Ciągłość czy zmiana?”, powstała jako efekt konferencji o tym samym tytule, która odbyła się w maju 2019 r. w Centrum Historii Zajezdnia.

 

Pierwsza część książki – „Długi cień wojny – władza żąda, wieś sobie radzi” obejmuje swoją tematyką kwestie propagandy kolektywizacji, trudności w zakresie uwłaszczania czy zagospodarowania wsi, ucisku związanego z intensyfikacją produkcji, modernizacji czy udziału Żydów w rolnictwie. Druga część – „Dziedzictwo – niechciane, trudne, oswajane” ukazuje m.in. typową zagrodę wiejską dla Dolnego Śląska i jej tradycje; podejmuje również: rolę ewangelickiego dziedzictwa sakralnego w kształtowaniu się wiejskiej tożsamości czy problem zmieniających się funkcji rytuałów pogrzebowych, a także prezentuje kolejny głos w dyskusji dotyczącej „oswojenia” dolnośląskiej wsi. Książka ta, zróżnicowana tematycznie i źródłowo, skupiona wokół tematyki wsi na Ziemiach Zachodnich i Północnych, jest ważnym głosem w kwestii transformacji ustrojowej rolnictwa oraz trudnej sytuacji powojennych mieszkańców terenów wiejskich. Dzięki zaproszeniu do udziału autorów z różnych dyscyplin, m.in.: antropologii kulturowej, historii, politologii, socjologii, z takich uczelni jak: Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Zielonogórski czy Akademia Pomorska w Słupsku, publikacja ta może być uznana za oryginalne i interdyscyplinarne spojrzenie na powojenną wieś. Oprócz ciekawej wartości merytorycznej, prezentuje ona bardzo estetyczną i nowoczesną szatę graficzną, za którą odpowiedzialne jest studio re:design.

Kup książkę!

Rodzaj

Papierowa

Zakres ceny

40-50 zł

Epoka historyczna

Historia najnowsza

Wydawnictwo

Ośrodek Pamięć i Przyszłość