Peter Oliver Loew – My niewidzialni. Historia Polaków w Niemczech (wyd. papierowe)

27,30 

Wydanie: 1
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2017
Język publikacji: polski
Tłumacz: Górny Justyna
Tytuł oryginału: Wir Unsichtbaren. Geschichte der Polen in Deutschland
ISBN/ISSN: 978-83-235-2816-6
EAN: 9788323528166
Liczba stron: 316
Oprawa: Twarda
Format: 17×24 cm
Waga: 660 g
Typ publikacji: Praca naukowa

Kup książkę!

Książka dostępna także jako e-book!

Publikacja traktuje o dziejach polskiej imigracji, a także o historycznych mniejszościach polskich na terenie Niemiec, poczynając od średniowiecza aż do współczesności.

Polacy od stuleci stanowili część społeczeństwa niemieckiego, jednak dopiero po rozbiorach stali się dużą mniejszością w Królestwie Pruskim. Wkrótce przemiany społeczno-ekonomiczne uruchomiły procesy migracji, w wyniku których między początkiem XIX wieku, a czasami obecnymi osiem milionów Polaków przeniosło się na tereny, gdzie przeważała ludność niemieckojęzyczna.

Dlaczego niewidzialni? Mimo że dziś są drugą co do wielkości grupą mniejszościową w Niemczech, Polacy tworzą bardzo zróżnicowaną społeczność, która nie mówi jednym głosem i której głos nie jest zbyt słyszalny. Są wśród nich wysiedleńcy i późni wysiedleńcy, którzy nie przyznają się do tożsamości polskiej, a jednak w domu mówią po polsku – nierzadko w gwarze śląskiej. Są też wysiedleńcy, którzy chcą jak najszybciej zintegrować się ze społeczeństwem niemieckim oraz tacy, którzy starają się pozostać Polakami. Są ludzie, którzy emigrowali z powodów ekonomicznych lub politycznych – część z nich ma obywatelstwo polskie, a część niemieckie. Co roku do Niemiec przybywają setki tysięcy polskich robotników sezonowych. Równolegle żyją tam potomkowie ludzi, których rzuciła do Niemiec II wojna światowa, a także migranci zarobkowi z czasów przedwojennych.

Peter Oliver Loew podjął próbę naszkicowania całościowego obrazu, mimo oczywistych problemów metodycznych związanych zarówno z niejednoznacznością określeń Niemcy i Polacy, jak i z pojęciem mniejszości.

Kup książkę!

Książka dostępna także jako e-book!

Rodzaj

Papierowa

Zakres ceny

20-30 zł

Wydawnictwo

Wydawnictwa UW

Epoka historyczna

Literatura przekrojowa

Typ okładki

Twarda