Paweł Duda – Krzyż i karabela. Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Obojga Narodów w ocenie dyplomacji papieskiej w latach 1623–1635 (e-book)

19,95 

 

Kup e-booka!

Książka dostępna także w wersji papierowej. Na hasło „Wirtualne Targi Historyczne” w komentarzu do zamówienia UŚ zwraca na konto nabywcy 20% od tej kwoty!

Kategoria:

Jak papiestwo w pierwszej fazie pontyfikatu Urbana VIII, a więc w latach 1623–1635, oceniało politykę zagraniczną Rzeczypospolitej Obojga Narodów i w jakim stopniu starało się na nią wpływać?

 

W pracy przeanalizowano główne kierunki polskiej polityki w omawianym czasie i stosunek papiestwa do nich. Analizie poddane zostało stanowisko Kurii rzymskiej względem relacji Rzeczypospolitej z sąsiadami, w tym z Turcją, Moskwą i ze Szwecją. Praca zawiera analizy dotyczące między innymi kwestii związanych z ewentualnym udziałem Polski w wojnie trzydziestoletniej oraz wobec militarnych planów wazowsko‑habsburskich, a także elekcji z 1632 roku oraz planów małżeńskich Władysława IV.

 

Lektura obowiązkowa dla badaczy relacji Polski z papiestwem oraz międzynarodowych aspektów polityki polskich Wazów.

 

Kup e-booka!

Książka dostępna także w wersji papierowej. Na hasło „Wirtualne Targi Historyczne” w komentarzu do zamówienia UŚ zwraca na konto nabywcy 20% od tej kwoty!

Rodzaj

E-book

Zakres ceny

10-20 zł

Epoka historyczna

Nowożytność

Wydawnictwo

Wydawnictwo UŚ

Format ebooka

.epub, .mobi, .pdf