Krzysztof Mrozowski – Przestrzeń i obywatele Starej Warszawy od schyłku XVI wieku do 1569 roku (e-book)

27,30 

Wydanie: 1
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2020
Język publikacji: polski
ISBN/ISSN: 978-83-235-4037-3
EAN: 9788323540373
Liczba stron: 370
Wielkość pliku: 7,28 MB
Typ publikacji: Praca naukowa

Kup e-booka!

Książka dostępna także w wersji papierowej!

Kategoria: Tag:

Założona u progu XIV wieku Warszawa długo niczym specjalnym się nie wyróżniała – była jednym z wielu ośrodków produkcyjnych i punktów na międzynarodowych szlakach handlowych. Dopiero w XVI wieku jej rola zaczęła wzrastać – monografia pióra Krzysztofa Mrozowskiego poświęcona została zachodzącym w tym okresie procesom rozwojowym.

Praca oparta jest na analizie zespołu wszystkich zachowanych źródeł miejskich z tego okresu, w tym przede wszystkim na księgach ławniczych i radzieckich oraz na album civium. Autor badał zarówno przestrzeń miejską, jak i społeczność miasta – przeprowadził badania prozopograficzne nad jego obywatelami, a także odtworzył układy sąsiedzkie dla poszczególnych ulic.

Publikacja koncentruje się wokół trzech podstawowych zagadnień: rozwoju i przekształceń przestrzeni miejskiej (z uwzględnieniem miejskiej onomastyki), badań socjotopograficznych (w tym struktury zawodowej i hierarchii zamożności mieszkańców) oraz charakterystyki nowych obywateli miasta (zarówno pod względem zawodowym, jak i pochodzenia oraz miejsca zamieszkania w Warszawie).

Monografia towarzyszy monumentalnej edycji źródłowej czterech ksiąg warszawskiego sądu ławniczego z lat 1453–1535 przygotowanej przez prof. Agnieszkę Bartoszewicz z zespołem. Pokłosiem projektu stała się również niewielka, ale bardzo interesująca publikacja „Łacina późnośredniowiecznych ksiąg ławniczych Starej Warszawy” autorstwa Urszuli Zachary-Związek.

Kup e-booka!

Książka dostępna także w wersji papierowej!

Rodzaj

E-book

Zakres ceny

20-30 zł

Wydawnictwo

Wydawnictwa UW

Epoka historyczna

Nowożytność

Format ebooka

.epub, .mobi, .pdf