Jacek Szpak – Polska prowincja paulinów od XVII wieku do 1864 roku. Dzieje gospodarcze: klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie (wyd. papierowe)

87,92 

 

Kup książkę!

Na hasło „Wirtualne Targi Historyczne” w komentarzu do zamówienia UŚ zwraca na konto nabywcy 20% od tej kwoty!

Książka dostępna także jako e-book. 

Kategoria:

Łatwo ulec przeświadczeniu, że sanktuarium i klasztor na Jasnej Górze od zawsze mogły funkcjonować dzięki darowiznom i ofiarom pielgrzymów i innych wiernych. Dzięki tej książce Czytelnik może się przekonać, że sytuacja była bardziej skomplikowana…

 

Głównym celem książki jest wyjaśnienie gospodarczych podstaw funkcjonowania klasztoru i sanktuarium paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie. Główna część środków materialnych była pozyskiwana z własnej działalności gospodarczej prowadzonej przez paulinów w gospodarstwach rolnych (folwarkach). Spostrzeżenie to stanowi punkt wyjścia do pasjonującej podróży w rejony Częstochowy, Kłobucka, Pajęczna czy Brzeźnicy XVII, XVIII i XIX wieku. Autor wysnuwa wiele wniosków dotyczących funkcjonowania społecznego i ekonomicznego rejonu. Uwypuklony zostanie ludzki wymiar wszelkiej działalności społecznej i gospodarczej, umieszczono w monografii liczne dane (łącznie z imionami i nazwiskami) i opis życia codziennego osób zaangażowanych w szeroko rozumianą działalność gospodarczą, artystyczną, religijną czy społeczną – tak duchownych jak i świeckich – które były związane z funkcjonowaniem klasztoru i sanktuarium jasnogórskiego w tym okresie.

 

Kup książkę!

Na hasło „Wirtualne Targi Historyczne” w komentarzu do zamówienia UŚ zwraca na konto nabywcy 20% od tej kwoty!

Książka dostępna także jako e-book. 

Rodzaj

Papierowa

Zakres ceny

80-90 zł

Epoka historyczna

Nowożytność

Wydawnictwo

Wydawnictwo UŚ