Dominic Lieven – W pożogę. Imperium, wojna i koniec carskiej Rosji (wyd. papierowe)

45,00 

Przełożył: Jakub Ozimek

Sprzedaż wydań papierowych poprzez zamówienie na adres:
info@wydawnictwosedno.pl

Książka dostępna także jako e-book!

 

Dominic Lieven, ur. 1952, jest brytyjskim historykiem, profesorem w Cambridge University oraz członkiem British Academy i Royal Historical Society. Specjalizuje się w historii Rosji od czasów wojen napoleońskich do upadku imperium. W pożogę jest pierwszą publikacją przetłumaczoną na język polski. Pochodzi z arystokratycznej rodziny wywodzącej się z Niemców bałtyckich (obecnie Estonia), której przedstawiciele sprawowali ważne funkcje polityczne i wojskowe w imperialnej Rosji. Mieszka w Japonii oraz Wielkiej Brytanii.

O książce:

Ostatnie lata imperium rosyjskiego, pierwsza wojna światowa oraz rewolucje lutowa i październikowa 1917 roku a następnie lata wojny domowej pokazane zostały z perspektywy rosyjskiej polityki wewnętrznej i międzynarodowej na podstawie nowych, arcyciekawych dokumentów z nieudostępnianych wcześniej badaczom archiwów dyplomatycznych i wojskowych (książka obejmuje okres 1904–1920). Lieven odtwarza debaty arystokratycznych elit imperium na temat celów i możliwości polityki Rosji wobec Niemiec, Austro-Węgier, Turcji, państw słowiańskich na Bałkanach oraz Francji i Wielkiej Brytanii, a także wobec innych wyzwań, jakie pojawiają się w polityce międzynarodowej (rywalizacja mocarstw) i wewnętrznej  Rosji (dojrzewające nacjonalizmy) na początku XX wieku. Brytyjski historyk zarówno analizuje ogólne procesy historii rosyjskiej i powszechnej tego czasu, jak i wyjaśnia motywacje panujących, rządzących, dowódców wojskowych i publicystów, których decyzje i zachowania wpływały na bieg wydarzeń. Lieven zwraca uwagę na te geopolityczne realia i wyzwania początku XX wieku, które jego zdaniem pozostają aktualne dla rozumienia obecnych zagrożeń dla pokoju i bezpieczeństwa Europy i świata.

Książka otrzymała nagrodę Ambasador Nowej Europy za 2018 rok.

Sprzedaż wydań papierowych poprzez zamówienie na adres:
info@wydawnictwosedno.pl

Książka dostępna także jako e-book!

Rodzaj

Papierowa

Zakres ceny

40-50 zł

Epoka historyczna

I wojna światowa i XX-lecie międzywojenne

Wydawnictwo

Wydawnictwo Akademickie SEDNO