Dmitriy Panto (oprac.) – Deportacje Polaków i obywateli polskich do Kazachstanu w latach 1936–1941. Dokumenty ze zbiorów Archiwum Prezydenta Republiki Kazachstanu

50,00 

Wydawca: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku,
Wstęp i oprac.: Dmitriy Panto
Miejsce i data wydania: Gdańsk 2019,
Ilość stron: 248,
ISBN: 978-83-65957-14-6

Kup książkę!

Kategoria:

W książce zaprezentowano w większości nieznane dotąd w Polsce dokumenty dotyczące sowieckich deportacji do Kazachstanu. Materiał poprzedza opracowanie historyczne, w którym przybliżono najważniejsze okoliczności wiążące się z represyjnym charakterem fal deportacyjnych oraz opisano dramatyczne warunki, w jakich przebiegały. Książka zawiera także ciekawy materiał ilustracyjny: mapy, rysunki i zdjęcia. Jej treść wzbogacono o relacje świadków zebrane w ostatnich latach przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Dla historyków opracowanie źródłowe o sowieckich deportacjach do Kazachstanu w latach 1936–1941 może stanowić ważny przyczynek do pogłębiania badań nad losem obywateli polskich w Związku Sowieckim. Dla czytelników niezajmujących się tą tematyką zawodowo może być to książka uwrażliwiająca na dramat tysięcy polskich rodzin poddanych nieludzkiej, sowieckiej machinie represji.

Kup książkę!

Rodzaj

Papierowa

Zakres ceny

40-50 zł

Wydawnictwo

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Epoka historyczna

II wojna światowa